Фото - Луганский центр стоматологической имплантации

Що таке ЕНПФ і чим пояснюється його створення? (Байкенова С.)

Модернізація передбачає надійність

21 червня 2013 року було прийнято закон «Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан», який передбачає в числі інших реформ створення Єдиного пенсійного накопичувального фонду (ЕНПФ). 31 липня 2013 року прийнята постанову Уряду № 747 «Про створення Єдиного накопичувального пенсійного фонду» у вигляді некомерційної організації у формі акціонерного товариства на базі АТ «ГНПФ». Засновником та акціонером фонду є Уряд РК. Що це дасть країні і кожному казахстанці окремо?

Отже, питання перше - що таке ЕНПФ і чим пояснюється його створення? Єдиний накопичувальний пенсійний фонд - це частина модернізації пенсійної системи в нашій країні. Як і інші складові модернізації пенсійної системи, він покликаний здійснити ряд державних заходів щодо подолання негативних впливів глобалізації та демографічних тенденцій на соціальну сферу, іншими словами - це міра антикризового реагування не тільки в економічному аспекті, а й соціальному.

У всій цій пенсійної реформи, що викликала безмірний ажіотаж і галас, перш за все серед тих, хто мало розуміє в цьому, є дві основні задачі. Перша - пенсійні виплати повинні відповідати раніше одержуваних доходів і зростаючого рівня життя в країні. Друга - система пенсійного забезпечення повинна бути стійка фінансово, тобто поточні доходи і резерви, що формуються за рахунок пенсійних внесків, бюджетних коштів та інших надходжень повинні постійно відповідати витратам по виплаті пенсій. Завдання, погодьтеся, не з легких, але з тим, що народу від вирішення цих питань буде тільки краще, не посперечаєшся.

Модернізація пенсійної системи Казахстану на першому етапі стосується лише накопичувального компонента. Вона здійснюється: по-перше - шляхом злиття активів всіх накопичувальних пенсійних фондів в ЕНПФ; по-друге - шляхом вдосконалення професійної пенсійної системи; по-третє - шляхом поетапного підвищення пенсійного віку для жінок починаючи з 1 січня 2018 року.

Друге питання, на який повинен знати відповідь кожен казахстанец - які завдання і функції ЕНПФ, в чому його перевага перед НПФ?

ЕНПФ створений постановою Уряду, і воно ж - його засновник і акціонер. ЕНПФ є єдиною організацією, що здійснює залучення обов'язкових пенсійних внесків, обов'язкових професійних пенсійних внесків і, за вибором самих громадян, може акумулювати добровільні пенсійні внески. В обов'язки фонду входять облік індивідуальних пенсійних рахунків вкладників і здійснення пенсійних виплат за рахунок пенсійних накопичень.

Основними завданнями і цілями створення ЕНПФ є:

- належний облік пенсійних рахунків вкладників, контроль їх стану, внесення своєчасних змін, пов'язаних з природним рухом вкладників (виїзд, досягнення пенсійного віку і т. Д.) І проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань здійснення пенсійних внесків, інвестування пенсійних активів, пенсійних виплат ;

- моніторинг інвестиційної дохідності пенсійних активів;

- здійснення виплат пенсійних накопичень.

Головна перевага ЕНПФ полягає, природно, в його єдності, що забезпечить значно вищу ефективність, максимальну прозорість і граничну надійність, а крім того і певні гарантії збереження вкладів з боку держави.

При створенні ЕНПФ враховані ті недоліки, які спостерігалися в діяльності численних накопичувальних пенсійних фондів (НПФ), що знизили ефективність всієї пенсійної системи в цілому. По-перше - це нездорова конкуренція, заснована на банальному переманюванні клієнтів один у одного. По-друге, недостатня ефективність і прозорість інвестування і управління пенсійними активами комерційними фондами, які іноді діють в інтересах своїх засновників, а не вкладників. Адже все це стало зрозуміло, коли спостерігалося зниження прибутковості фондів, а в ряді випадків - їх збитковість.

Крім іншого, при створенні ЕНПФ в минуле пішли і колосальні витрати, які несли ми з вами - вкладники пенсійних фондів. З канувшими тепер уже в Лету десятками комерційних фондів, пішли в небуття і величезні витрати на їх утримання. Адже не секрет, що частково, а іноді і повністю витрати на оренду численних офісів, зарплату співробітникам, витрати на відрядження, придбання службових авто, офісних меблів та іншого фактично «покривалися» за рахунок накопичень вкладників.

Крім того, створення ЕНПФ має і ще один, більш специфічний ряд позитивних моментів. Наприклад, зниження операційних витрат, пов'язаних з обліком і зберіганням пенсійних активів, адміністративних витрат. Відповідно, рівень комісійних винагород в єдиному фонді буде вдвічі нижче діючих комісійних винагород. До числа позитивних моментів відноситься і усунення ризику здійснення операцій з афілійованими особами, що мали місце в деяких фондах в докризовий період, за якими були понесені збитки.

Не менш актуальним є питання передачі активів з НПФ в ЕНПФ. У створеному ЕНПФ збережена система індивідуальних пенсійних рахунків вкладників, на які в повному обсязі будуть переведені індивідуальні накопичення громадян з НПФ. А значить, створення Єдиного накопичувального пенсійного фонду не означає націоналізацію пенсійних накопичень громадян. Це перше. Друге і не менш важливе - ЕНПФ є правонаступником за всіма договорами про пенсійне забезпечення, укладеними до введення в дію нового законодавства, тобто при переході з НПФ в ЕНПФ вкладникам не доведеться укладати додатковий договір: просто станеться переклад з одного рахунку на інший всієї суми накопичень . Після цього кожен вкладник отримає інформацію про суму своїх персональних активів, яка відповідає його пенсійними внесками та інвестиційним доходам.

Передача індивідуальних пенсійних рахунків вкладників і їх накопичень в ЕНПФ відбувається чітко за графіком, визначеним Національним банком. Графік прийому-передачі пенсійних активів та зобов'язань накопичувальних пенсійних фондів за договорами про пенсійне забезпечення в ЕНПФ був затверджений 24 вересня 2013 року наказом голови Національного банку. Дата початку прийому-передачі активів і зобов'язань накопичувальних пенсійних фондів в АТ «Єдиний накопичувальний пенсійний фонд» - 11 жовтень 2013 року, дата закінчення - 26 червня 2014 року. Приймаючою організацією є АТ «ЕНПФ», які приймають банком - державна установа «Національний банк РК».

У ЕНПФ будуть передані активи та зобов'язання 9 НПФ:

1. НПФ «Республіка». Дата початку передачі - 11 жовтень 2013 року, закінчення - 11 грудень 2014 року.

2. Відкритий накопичувальний пенсійний фонд «Отан». Дата початку передачі - 29 жовтень 2013 року, закінчення - 29 січня 2014 року.

3. НПФ «Капітал». Дата початку передачі - 18 листопада 2013 року, закінчення - 18 лютий 2014 року.

4. НПФ «Атамекен». Дата початку передачі - 9 грудня 2013 року, закінчення - 9 березня 2014 року.

5. НПФ «Астана». Дата початку передачі - 3 січня 2014 року, закінчення - 3 квітня 2014 року.

6. НПФ «Нафтогаз-Дем». Дата початку передачі - 23 січня 2014 року, закінчення - 23 квітень 2014 року.

7. НПФ «Грантум». Дата початку передачі - 10 лютий 2014 року, закінчення - 10 травня 2014 року.

8. НПФ «УларУміт». Дата початку передачі - 3 березня 2014 року, закінчення - 3 червня 2014 року.

9. НПФ Народного банку Казахстану. Дата початку передачі - 26 березень 2014 року, закінчення - 26 червня 2014 року.

Для реалізації даного графіка складений план, який визначає заходи щодо передачі пенсійних активів та зобов'язань, терміни їх виконання та відповідальних осіб, а також перелік документів та інформації, що передається накопичувальними пенсійними фондами в ЕНПФ.

Це автоматизований процес, відпрацьований за весь період існування накопичувальної пенсійної системи при перекладах вкладників з фонду в фонд. В день передачі всі операції з рахунками фонду заморожуються. Всі відомості про вкладників формуються передає фондом і направляються в ЕНПФ і паралельно в ГЦВП. Таким же чином передається інвестиційний портфель фонду в Нацбанк.

Також існують спеціально розроблені, так звані, пенсійні правила ЕНПФ. Вони містять у собі порядок укладення, зміни або припинення договору про пенсійне забезпечення (договору приєднання) і встановлюють права, обов'язки і відповідальність ЕНПФ і вкладників / одержувачів пенсійних накопичень, а також інші особливості правовідносин між ЕНПФ і вкладниками / одержувачами.

Відкриття індивідуального пенсійного рахунку в ЕНПФ здійснюється на підставі заяви вкладника, складеного за формою, передбаченою правилами ЕНПФ.

З моменту вступу в силу Закону «Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан» і до завершення передачі в ЕНПФ пенсійних активів та зобов'язань за договорами про пенсійне забезпечення припиняються:

1) переклади пенсійних накопичень вкладників / одержувачів з НПФ в страхові організації;

2) переклади пенсійних накопичень вкладників / одержувачів з одного НПФ в інший, за винятком перекладу в ЕНПФ, в визначені графіком терміни.

Багатьох цікавить: а що буде з НПФ? Для накопичувальних пенсійних фондів пропонується відразу кілька можливостей. Чинним НПФ, особливо тим, які мали хоч якийсь позитивний досвід в здійсненні інвестиційних кампаній, пропонується продовжити участь у справі. А саме, перетворитися в організації, що управляють інвестиційним портфелем, природно, в рамках чинного законодавства про ринок цінних паперів, які будуть мати право на участь в тендерах з управління пенсійними активами, при наявності відповідної ліцензії. Інший варіант - утворити добровільні накопичувальні пенсійні фонди, які залучають добровільні пенсійні внески громадян. Ну і третій шлях - це припинення діяльності, тобто ліквідація фонду, що не так вже й погано, якщо врахувати збитковість і серйозні витрати на утримання.

Що ми маємо в результаті? Звичайно, в створенні ЕНПФ є певні ризики. Де їх немає? Щоб це прийняти, не потрібно бути ні скептиком, ні явним противником державної соціальної політики. Але мінімізація цих самих ризиків і є завдання, яке ставить перед собою держава, використовуючи механізм прийнятого недавно закону РК «Про пенсійне забезпечення». Іншими словами, явним і беззастережною перевагою Єдиного пенсійного фонду є те, що держава, ставши монополістом у вітчизняній пенсійній системі, гарантує повне збереження пенсійних накопичень своїх громадян.

І на закінчення, хочеться озвучити ще один плюс в створенні ЕНПФ, вагомий і значущий для будь-якої людини з активною громадянською позицією. Пенсійні накопичення, відповідно до інвестиційною стратегією і за умови їх збереження, можуть здійснювати довгострокове фінансування різних інфраструктурних проектів. А це в свою чергу буде приносити користь громадянам не тільки у вигляді дивідендів на пенсійних рахунках, а й надасть нам з вами можливість зробити свій внесок у розвиток нашої держави.

Сания БАЙКЕНОВА

Що це дасть країні і кожному казахстанці окремо?
Отже, питання перше - що таке ЕНПФ і чим пояснюється його створення?
Друге питання, на який повинен знати відповідь кожен казахстанец - які завдання і функції ЕНПФ, в чому його перевага перед НПФ?
Багатьох цікавить: а що буде з НПФ?
Що ми маємо в результаті?
Де їх немає?

  • Зуботехническая лаборатория

    Детали
  • Лечение, отбеливание и удаление зубов

    Детали
  • Исправление прикуса. Детская стоматология

    Детали